רעצעפּטן
‫צונויפֿגעשטעלט פֿון שׂרה־רחל שעכטער

אויב איר האָט ליב קנאָבל וועט איר זיך באַלעקן מיט דער זופּ, וואָס באַשטייט פֿון אַ גאַנץ הייפּטל קנאָבל! זאָרגט זיך נישט וועגן דער שאַרפֿקייט — בשעתן קאָכן, ווערט דער קנאָבלדיקער טעם אַ סך ווייניקער שאַרף, בעת ער מישט זיך אויס מיט די אַנדערע באַשטאַנדטיילן.

די זופּ איז אויך זייער געשמאַק ווען איר גרייט זי צו אין אַ פּאַמעלעך־קאָכער (אַן עלעקטרישער טאָפּ, וואָס קאָכט די זופּ צו־ביסלעך, במשך פֿון אַ גאַנצן טאָג אָדער אַ גאַנצע נאַכט). מע קען די זופּ אויך צוגרייטן ערבֿ שבת, און לאָזן זי איבערנאַכט אויפֿן בלעך, כּדי צו עסן זי שבת בײַ טאָג, אַנשטאָט טשאָלנט.

אַן עצה: אויב איר ווילט נישט אַליין קאָכן די פֿאַסאָליעס און פּאָמידאָרן, ניצט די גרייט־געמאַכטע פֿון די פּושקעס.

1 הייפּטל קנאָבל (15־20 ציינדלעך)
שפּריצבוימל
2 ציבעלעס, צעשניטן
3־4 מערן, צעשניטן
בערך 3 טעפּלעך געקאָכטע ווײַסע פֿאַסאָליעס (בעבלעך)
2 טעפּלעך געקאָכטע פּאָמידאָרן
2 לאָרבער־בלעטלעך
1/2 1 טעפּלעך וואַסער
1 לעפֿעלע זאַלץ
1/4 לעפֿעלע שוואַרצער פֿעפֿער
1/2 טעפּל צעשניטענע פּעטרישקע
1 לעפֿל לימענע־זאַפֿט

צעטיילט דאָס הייפּטל קנאָבל אויף ציינדלעך און שיילט זיי אָפּ. איר דאַרפֿט זיי נישט צעהאַקן, אָבער אויב געוויסע ציינדלעך זענען זייער גרויס, קאָנט איר זיי צעשנײַדן אויף דער העלפֿט.

באַשפּריצט אַ גרויסע פּאַטעלניע מיט שפּריצבוימל. פּרעגלט אָפּ די ציבעלעס, בערך 5 מינוט, ביז זיי ווערן ליכטיק ברוין. גיט צו דעם קנאָבל און די מערן, און מישט נאָך 1 מינוט.

שיט אַרײַן די פֿאַסאָליעס, פּאָמידאָרן, לאָרבער־בלעטעלעך און וואַסער, און קאָכט איבער אַ מיטעלן פֿײַער, ביז דאָס וואַסער הייבט אָן צו זידן. דעקט צו דעם טאָפּ, און לאָזט די זופּ מליִען איבער אַ קליינעם פֿײַער בערך אַ שעה.

באַזאַלצט און באַפֿעפֿערט די זופּ. איידער איר דערלאַנגט זי צום טיש, גיט אַרײַן די פּעטרישקע און לימענע־זאַפֿט.