"פּערל פֿון ייִדישער פּאָעזיע"
צונויפֿגעשטעלט פֿון חנה און יוסף מלאָטעק
אַלע לידער האָט איבערגעזעצט באַרנעט זומאָוו

The Anthology Pearls of Yiddish Poetry
by Joseph and Chana Mlotek
All the poems were translated by Barnett Zumoff

Price: $30.00

Shipping and Handling: $4.00(USA),$8.00(Other countries)
Number of items you want to buy: