לייבו לעווין

לייבו לעווין
וואָרט און ניגון
ניגונים פֿאַר ייִדישער פּאָעזיע
רעדאַקטאָר רות לעווין

Leibu Levin
Word and Melody
Yiddish Poetry Set to Music
Editor Ruth Levin

Israel: 160NIS (Please call Bella: 054-4474199)


Price: $40.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$0.00(Other countries)
Number of items you want to buy: