למד־וואָווניקעס פֿון מײַן זכּרון
פֿון באָריס סאַנדלער

The Hidden Righteous Ones in My Memory
by Boris Sandler

דער הויפּט־העלד, דובֿ־בער, אַ ייִדישער שרײַבער, אַן אָפּשטאַמיקער פֿון בעסאַראַביע, דערציילט וועגן זײַן נע־ונד איבער צוויי וועלטן — אויבערשטאָטאון אונטערלאַנד. אויפֿן וועג צו דער אויבערשטאָט טרעפֿט ער זיך מיטן שוואַרצן נבֿיא יונה־דזשאָנאַ, וואָס אַנטפּלעקט אים זײַנע מיסטעריעזע וויזיעס. אַ דאַנק די קונצן פֿון יונה־דזשאָנאַ, טראָגט דובֿ־בער זיך ווידער אַריבער קיין בעלץ — די שטאָט פֿון זײַן קינדשאַפֿט, וווּ ער נעמט זיך אָן מיט גײַסטיקן כּוח ממשיך צו זײַן דעם לעבנס־וועג און זײַן שאַפֿונג.

The main character, Dov-Ber, a Yiddish writer originally from Besserabia, tells of his wanderings between two worlds - Overcity and Subland. On the way to Overcity he meets the black prophet Jonah who reveals to him his mysterious visions. Thanks to the magical skills of Jonah, Dov-Ber is transported back to Belts - the city of his childhood - where he is spiritually strengthened, thus enabling him to continue his creativity and his life‘s journey.

Price: $20.00

Shipping and Handling: $4.00(USA),$8.00(Other countries)
Number of items you want to buy: