ייִדישע לידער פֿונעם רעפּערטואַר פֿון מיכאל עפּעלבוים

Jewish songs from the repertoire of Michael Epelbaum

Price: $30.00

Shipping and Handling: $4.00(USA),$15.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

מאָנאָלאָגן פֿון ייִדישע שרײַבערס:
יחיאל שרײַבמאַן

Yiddish Writers Monologues:
Yechiel Shraybman

Price: $25.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$5.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

Songs with a Jewish Flavor

לידער מיט אַ ייִדישן טעם

Songs with a Jewish Flavor

Price: $15.00

Shipping and Handling: $0.00
Number of items you want to buy:

ערשטער פֿילם: שירה גאָרשמאַן (ליטע — פּאַלעסטינע — קרים)

מאָנאָלאָגן פֿון ייִדישע שרײַבערס:
מיכאל בן־אַבֿרהם

Yiddish Writers Monologues:
Mikhael Ben Avraham

Price: $25.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$5.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

ערשטער פֿילם: שירה גאָרשמאַן (ליטע — פּאַלעסטינע — קרים)

מאָנאָלאָגן פֿון ייִדישע שרײַבערס:
יוסף קערלער

Yiddish Writers Monologues:
Yosef Kerler

Price: $25.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$5.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

Yiddish Writers’ Monologues

Yiddish Writers' Monologues:
A Series of Documentaries on DVD
Produced by Boris Sandler
Editor of the Yiddish Forverts

All of these documentaries are in Yiddish with English subtitles.

Price: $120.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$5.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

אַבֿרהם קאַרפּינאָוויטש:

מאָנאָלאָגן פֿון ייִדישע שרײַבערס:
אַבֿרהם קאַרפּינאָוויטש

Yiddish Writers Monologues:
Avrum Karpinovitch

Price: $25.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$5.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

“אויף די וועגן פֿון גבֿורה

מאָנאָלאָגן פֿון ייִדישע שרײַבערס:
מישע לעוו

Yiddish Writers Monologues:
Misha Lev

Price: $25.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$5.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

ערשטער פֿילם: שירה גאָרשמאַן (ליטע — פּאַלעסטינע — קרים)

מאָנאָלאָגן פֿון ייִדישע שרײַבערס:
שירה גאָרשמאַן

Yiddish Writers Monologues:
Shira Gorshman

Price: $25.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$5.00(Other countries)
Number of items you want to buy:


"עסט געזונטערהייט!"
אַ קאָך־פּראָגראַם פֿון געשמאַקע מאכלים
אויף ייִדיש מיט ענגלישע אונטערקעפּלעך,
מיט שׂרה־רחל שעכטער און איוו יאַכנאָוויץ
קאַרטאָפֿל־זופּ און קרויט־סאַלאַט

Eat In Good Health!
A Cooking Show in Yiddish with English subtitles
with Rukhl Schaechter and Eve Jochnowitz
Potato Soup and Cabbage Salad

נר תּמיד<br>
חנה׳לע די חזנטע

נר תּמיד
חנה׳לע די חזנטע

Eternal Flame A Yiddish Love Story
Cantor Arianne Brown

"חנה סלעק האָט געגעבן אַ פֿרישן קוק אויף פּאָפּולערע ייִדישע לידער, און דערוועקט אינעם צוהערער אַ באַנײַטן אינטערעס צו אַלטער, אָבער גוטער סחורה"

רעצענזיע אין "פֿאָרווערטס"

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:


אַלעקס דאַפֿנער
אין דער פּראָגראַם: ייִדיש מעלבורן
צו די 100 יאָר פֿון "קדימה"

Alex Dafner
In the program: "Yiddish Melbourne"
Honoring 100 years of Kadimah