רעצעפּטן

אָט איז אַ דעליקאַטעס לטובֿת די ליבהאָבער פֿון קנאָבל, וואָס איז זייער גרינג צו מאַכן. דאָס בראָטן אים 1/2־2 שעה בײַ אַ נידעריקער טעמפּעראַטור ברענגט אַרויס די געשמאַקע ריחות פֿונעם קנאָבל און לימענע און צעפֿירט דעם אַראָמאַט אין אַלע ווינקעלעך פֿון הויז.