מיט פּלוצעמדיקן גײַסט
פֿון דער גרופּע

שורע גרינהויז־טורקאָוו לייענט איציק מאַנגער ליד און באַלאַדע

SHURA GREENHOYZ-TURKOV RECITES ITZIK MANGER POEMS AND BALLADS

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

ערשטער פֿילם: שירה גאָרשמאַן (ליטע — פּאַלעסטינע — קרים)

מאָנאָלאָגן פֿון ייִדישע שרײַבערס:
שירה גאָרשמאַן

Yiddish Writers Monologues:
Shira Gorshman

Price: $25.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$5.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

פֿרייד און לייד פֿון ייִדישער נשמה
געשפּילט פֿונעם בעסעראַביע־קווינטעט

פֿרייד און לייד פֿון ייִדישער נשמה געשפּילט פֿונעם בעסעראַביע־קווינטעט

Tears and Joy of the Jewish Soul by Bessarabia Klezmers

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

מלחמה לידער
פֿון זשעניע פֿייערמאַן

מלחמה לידער פֿון זשעניע פֿייערמאַן

WWII Songs by Genia Fajerman

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

Masters of Yiddish Prose
Read by Michael Ben-Avraham

מײַסטערס פֿון ייִדישער פּראָזע געלייענט פֿון מיכאל בן־אַבֿרהם
קאָמפּלעקט פֿון פֿינף קאָמפּאַקטלעך

Masters of Yiddish Prose Read by Michael Ben-Avraham
Set of 5 CDs

Price: $50.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

באָריס סאַנדלער
אין קלאַנגענעץ פֿון נצח

באָריס סאַנדלער אין קלאַנגענעץ פֿון נצח

Boris Sandler In Klangenetx fun netsekh

Price: $15.00

Shipping and Handling: $4.00(USA),$8.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

“אויף די וועגן פֿון גבֿורה

מאָנאָלאָגן פֿון ייִדישע שרײַבערס:
מישע לעוו

Yiddish Writers Monologues:
Misha Lev

Price: $25.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$5.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

יעפֿים און "האָראַ" יעפֿים זובריצקי

EFIM et "HORA" by Efim Zoubritski

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

מאַמעלע
פֿון זשעניע פֿייערמאַן

מאַמעלע פֿון זשעניע פֿייערמאַן

Mamele by Genia Fajerman

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

שורע גרינהויז־טורקאָוו לייענט

שורע גרינהויז־טורקאָוו לייענט: י. ל. פּרץ; שלום אַש; אַבֿרהם רייזען; איציק מאַנגער; אפֿרים קאַגאַנאָווסקי

Shura Greenhoyz-Turkow recites: Y. L. Peretz; Sholem Asch; Avrom Reisen; Itzik Manger; Efraim Kaganovski

Price: $10.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

אויף די קלאַווישן פֿון ייִדישער פּאָעזיע

אויף די קלאַווישן פֿון ייִדישער פּאָעזיע
לידער פֿון ייִדישע דיכטער לייענט יעווגעני קיסין

On The Keys of Yiddish Poetry
Poems by Yiddish Poets Read by Evgeny Kissin

Price: $20.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

אַבֿרהם קאַרפּינאָוויטש:

מאָנאָלאָגן פֿון ייִדישע שרײַבערס:
אַבֿרהם קאַרפּינאָוויטש

Yiddish Writers Monologues:
Avrum Karpinovitch

Price: $25.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$5.00(Other countries)
Number of items you want to buy: