אין געיעג נאָך מאָמענטן
פֿון יצחק לודען

אין געיעג נאָך מאָמענטן פֿון יצחק לודען
אין צוויי בענד

In Pursuit of the Moment by Itzhak Luden
In 2 Volumes

Price: $40.00

Shipping and Handling: $10.00(USA),$10.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

ניגוני נשמה פֿון חמישיית בסאראביה

ניגוני נשמה פֿון חמישיית בסאראביה

SOULFUL NIGUNIM by Bessarabia Quintet

Price: $12.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

קורצער ייִדיש־העברעיִש־ענגליש ווערטערבוך

קורצער ייִדיש־העברעיִש־ענגלישער ווערטערבוך
יוסף גורי שואל פֿערדמאַן

Short Yiddish-Hebrew-English Dictionary
Yosef Guri Shoel Ferdman

Price: $30.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$0.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

קאַפּיטלעך 2: אַלט־קאָנסטאַנטין; טשערנאָבל; סאָטענעוו

חיים ביידער דערציילט: “ייִדישע שטעטלעך פֿון אוקראַיִנע און ווײַסרוסלאַנד"
קאַפּיטלעך 2: אַלט־קאָנסטאַנטין; טשערנאָבל; סאָטענעוו

Chaim Beider tells the history of “Shtetlekh of the Ukraine and Belarus
Volume 2: Starokonstantinov; Chernobyl; Sataniv

Price: $20.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$5.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

תּנ״ך, איבערזעצער: יהואש א+ב

תּנ״ך, איבערזעצער: יהואש א+ב

Tanakh trans. Yehoash, Two Volumes

Price: $50.00

Shipping and Handling: $15.00 (USA); $50.00 (Canada); $75.00 (Israel); $73.00 (Europe); $80.00 (Other countries)
Number of items you want to buy:

טבֿיה דער מילכיקער פֿון שלום־עליכם
געלייענט פֿון שמואל עצמון

טבֿיה דער מילכיקער פֿון שלום־עליכם געלייענט פֿון שמואל עצמון
קאָמפּלעקט פֿון פֿינף קאָמפּאַקטלעך

Tevye the Dairyman by Shalom Aleichem Read by Shmuel Atzmon
Set of 5 CDs

Price: $45.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

"דער קאַרגער בוזי און שלמה המלך"
פֿון גאָלדע סיגאַל
בײַגעלייגט — אַ אַרבעטס־העפֿט פֿאַרן תּלמיד אין ייִדיש.

Stingy Buzi and King Solomon
Written and illustrated by Goldie Sigal
Includes a workbook to help students to learn Yiddish

Price: $24.00

Shipping and Handling: $4.00(USA),$8.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

ערשטער פֿילם: שירה גאָרשמאַן (ליטע — פּאַלעסטינע — קרים)

ייִדישע שרײַבער דערציילן: לעבן און שאַפֿונג
ערשטער פֿילם: שירה גאָרשמאַן (ליטע — פּאַלעסטינע — קרים)

Yiddish Writers Speak About Their Life and Work
Film ONE: Shira GORSHMAN (Lithuania – Palestine – Crimea)

Price: $35.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$5.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

תּנ״ך, איבערזעצער: יהואש א+ב

די געשיכטע פֿון בונד באַנד 1־5 פֿון שלום הערץ

Di geshikhte fun Bund Volumes 1-5 by Sholem Hertz

Price: $50.00

Shipping and Handling: $15.00 (USA); $55.00 (Canada); $90.00 (Israel); $82.00 (Europe); $95.00 (Other countries)
Number of items you want to buy:

לידער פֿאַר דער נשמה
פֿון חיים וואָלף

לידער פֿאַר דער נשמה פֿון חיים וואָלף

Yiddish Songs for the Soul by Hy Wolfe

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

אין ייִדישן וואָרט
פֿון מאַרק אײַזיקאָוויטש

In Jiddischn Wort
by Mark Aizikovitch

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

רויטע שיכעלעך פֿאַר רייטשעל פֿון באָריס סאַנדלער

רויטע שיכעלעך פֿאַר רייטשעל פֿון באָריס סאַנדלער צוויי נאָוועלעס און אַ דערציילונג

RED SHOES FOR RACHEL by Boris Sandler Two Novellas and a Story

Price: $12.00

Shipping and Handling: $4.00(USA),$8.00(Other countries)
Number of items you want to buy: