זומערטעג אָריגינעלע ייִדישע לידער פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן, געזונגען פֿון די בעסטע זינגערס בײַם ייִנגערן דור

זומערטעג אָריגינעלע ייִדישע לידער פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן, געזונגען פֿון די בעסטע זינגערס בײַם ייִנגערן דור

Zumerteg by Beyle Schaechter-Gottesman

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

ייִדעלעך, ברידערלעך, זינגט שיינע לידערלעך
פֿון מאַרק אײַזיקאָוויטש

Jidelach, Briderlach, singt shejne Liederlach
by Mark Aizikovitch

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

נישט געשטויגן, נישט געפֿלויגן... פֿון באָריס סאַנדלער

נישט געשטויגן, נישט געפֿלויגן... פֿון באָריס סאַנדלער

Nisht Geshtoygn, Nisht Gefloygn by Boris Sandler

Price: $20.00

Shipping and Handling: $4.00(USA),$8.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

דורות בונדיסטן 3 בענד

דורות בונדיסטן 3 בענד

Doyres Bundistn Volumes 1-3

Price: $50.00

Shipping and Handling: $15.00 (USA); $55.00 (Canada); $90.00 (Israel); $82.00 (Europe); $95.00 (Other countries)
Number of items you want to buy:

אויף די גאַסן פֿון דער שטאָט
נײַע לידער וועגן ניו־יאָרק, דער אַלטער און נײַער היים, געזונגען פֿון טערעזע טובֿה, לאָרין סקלאַמבערג, שאַראָן בערנשטיין, אַדריאַן קופּער און אַנדערע, פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן

אויף די גאַסן פֿון דער שטאָט נײַע לידער וועגן ניו־יאָרק, דער אַלטער און נײַער היים, געזונגען פֿון טערעזע טובֿה, לאָרין סקלאַמבערג, שאַראָן בערנשטיין, אַדריאַן קופּער און אַנדערע, פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן

Af Di Gasn Fun Der Shtot by Beyle Schaechter-Gottesman

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

דער ייִדישע דראַמע פֿון 20סטן יאָרהונדערט, צוויי בענד

פּלוס

דער בונד אין בילדער

Yiddish Drama in the 20th century, Two Volumes

plus

The Bund in Pictures

Price: $50.00

Shipping and Handling: $15.00 (USA); $50.00 (Canada); $75.00 (Israel); $73.00 (Europe); $80.00 (Other countries)
Number of items you want to buy:

פּערפּל שלענגלט זיך דער וועג לידער
פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן

פּערפּל שלענגלט זיך דער וועג לידער פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן

The Winding Purple Road Poems by Beyle Schaechter-Gottesman

Price: $10.00

Shipping and Handling: $4.00(USA),$8.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

אויפֿן וועג פֿון לעבן. פֿישל בימקאָ. 5 בענד

אויפֿן וועג פֿון לעבן. פֿישל בימקאָ. 5 בענד

Oyfn veg fun lebn. Fishl Bimko. 5 Volumes

Price: $50.00

Shipping and Handling: $15.00 (USA); $50.00 (Canada); $75.00 (Israel); $73.00 (Europe); $80.00 (Other countries)
Number of items you want to buy:

בײַ מײַן מאַמעס שטיבעלע
אַלטע ייִדישע לידער פֿון אירע קינדער־יאָרן אין טשערנאָוויץ, געזונגען פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַ

בײַ מײַן מאַמעס שטיבעלע אַלטע ייִדישע לידער פֿון אירע קינדער־יאָרן אין טשערנאָוויץ, געזונגען פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַ

Bay Mayn Mames Shtibele by Beyle Schaechter-Gottesman

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

"פּערל פֿון ייִדישער פּאָעזיע"
צונויפֿגעשטעלט פֿון חנה און יוסף מלאָטעק
אַלע לידער האָט איבערגעזעצט באַרנעט זומאָוו

The Anthology Pearls of Yiddish Poetry
by Joseph and Chana Mlotek
All the poems were translated by Barnett Zumoff

Price: $30.00

Shipping and Handling: $4.00(USA),$8.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

דער צוויט פֿון טעג
לידער און צייכענונגן
פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן

דער צוויט פֿון טעג לידער און צייכענונגן פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן

The Blossom of Days Poems and Drawings by Beyle Schaechter-Gottesman

Price: $12.00

Shipping and Handling: $4.00(USA),$8.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

אַלע ווערק פֿון י. ל. פּרץ.  אַלע בענד 1־12, אַחוץ באַנד 3

אַלע ווערק פֿון י. ל. פּרץ. אַלע בענד 1־12, אַחוץ באַנד 3 און 4 אין 7 ביכער

I. L. Peretz - Complete Works vol. 1-12 ex. vol. 3 and 4 in 7 books

Price: $50.00

Shipping and Handling: $15.00 (USA); $60.00 (Canada); $105.00 (Israel); $90.00 (Europe); $110.00 (Other countries)
Number of items you want to buy: