ערשטער פֿילם: שירה גאָרשמאַן (ליטע — פּאַלעסטינע — קרים)

ייִדישע שרײַבער דערציילן: לעבן און שאַפֿונג
ערשטער פֿילם: שירה גאָרשמאַן (ליטע — פּאַלעסטינע — קרים)

Yiddish Writers Speak About Their Life and Work
Film ONE: Shira GORSHMAN (Lithuania – Palestine – Crimea)

Price: $35.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$5.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

תּנ״ך, איבערזעצער: יהואש א+ב

די געשיכטע פֿון בונד באַנד 1־5 פֿון שלום הערץ

Di geshikhte fun Bund Volumes 1-5 by Sholem Hertz

Price: $50.00

Shipping and Handling: $15.00 (USA); $55.00 (Canada); $90.00 (Israel); $82.00 (Europe); $95.00 (Other countries)
Number of items you want to buy:

לידער פֿאַר דער נשמה
פֿון חיים וואָלף

לידער פֿאַר דער נשמה פֿון חיים וואָלף

Yiddish Songs for the Soul by Hy Wolfe

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

אין ייִדישן וואָרט
פֿון מאַרק אײַזיקאָוויטש

In Jiddischn Wort
by Mark Aizikovitch

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

רויטע שיכעלעך פֿאַר רייטשעל פֿון באָריס סאַנדלער

רויטע שיכעלעך פֿאַר רייטשעל פֿון באָריס סאַנדלער צוויי נאָוועלעס און אַ דערציילונג

RED SHOES FOR RACHEL by Boris Sandler Two Novellas and a Story

Price: $12.00

Shipping and Handling: $4.00(USA),$8.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

די ייִדישע ליטעראַטור אין אַמעריקע 1870־2000,
צוויי בענד, צונויפֿגעשטעלט פֿון עמנואל גאָלדסמיט

די ייִדישע ליטעראַטור אין אַמעריקע 1870־2000, צוויי בענד, צונויפֿגעשטעלט פֿון עמנואל גאָלדסמיט

Yiddish Literature in America 1870-2000, Two Vol. edited by Emanuel Goldsmith

Price: $50.00

Shipping and Handling: $15.00 (USA); $55.00 (Canada); $90.00 (Israel); $82.00 (Europe); $95.00 (Other countries)
Number of items you want to buy:

זומערטעג אָריגינעלע ייִדישע לידער פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן, געזונגען פֿון די בעסטע זינגערס בײַם ייִנגערן דור

זומערטעג אָריגינעלע ייִדישע לידער פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן, געזונגען פֿון די בעסטע זינגערס בײַם ייִנגערן דור

Zumerteg by Beyle Schaechter-Gottesman

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

ייִדעלעך, ברידערלעך, זינגט שיינע לידערלעך
פֿון מאַרק אײַזיקאָוויטש

Jidelach, Briderlach, singt shejne Liederlach
by Mark Aizikovitch

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

נישט געשטויגן, נישט געפֿלויגן... פֿון באָריס סאַנדלער

נישט געשטויגן, נישט געפֿלויגן... פֿון באָריס סאַנדלער

Nisht Geshtoygn, Nisht Gefloygn by Boris Sandler

Price: $20.00

Shipping and Handling: $4.00(USA),$8.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

דורות בונדיסטן 3 בענד

דורות בונדיסטן 3 בענד

Doyres Bundistn Volumes 1-3

Price: $50.00

Shipping and Handling: $15.00 (USA); $55.00 (Canada); $90.00 (Israel); $82.00 (Europe); $95.00 (Other countries)
Number of items you want to buy:

אויף די גאַסן פֿון דער שטאָט
נײַע לידער וועגן ניו־יאָרק, דער אַלטער און נײַער היים, געזונגען פֿון טערעזע טובֿה, לאָרין סקלאַמבערג, שאַראָן בערנשטיין, אַדריאַן קופּער און אַנדערע, פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן

אויף די גאַסן פֿון דער שטאָט נײַע לידער וועגן ניו־יאָרק, דער אַלטער און נײַער היים, געזונגען פֿון טערעזע טובֿה, לאָרין סקלאַמבערג, שאַראָן בערנשטיין, אַדריאַן קופּער און אַנדערע, פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן

Af Di Gasn Fun Der Shtot by Beyle Schaechter-Gottesman

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

דער ייִדישע דראַמע פֿון 20סטן יאָרהונדערט, צוויי בענד

פּלוס

דער בונד אין בילדער

Yiddish Drama in the 20th century, Two Volumes

plus

The Bund in Pictures

Price: $50.00

Shipping and Handling: $15.00 (USA); $50.00 (Canada); $75.00 (Israel); $73.00 (Europe); $80.00 (Other countries)
Number of items you want to buy: