שורע גרינהויז־טורקאָוו לייענט

שורע גרינהויז־טורקאָוו לייענט: י. ל. פּרץ; שלום אַש; אַבֿרהם רייזען; איציק מאַנגער; אפֿרים קאַגאַנאָווסקי

Shura Greenhoyz-Turkow recites: Y. L. Peretz; Sholem Asch; Avrom Reisen; Itzik Manger; Efraim Kaganovski

Price: $10.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

אַבֿרהם קאַרפּינאָוויטש:

מאָנאָלאָגן פֿון ייִדישע שרײַבערס:
אַבֿרהם קאַרפּינאָוויטש

Yiddish Writers Monologues:
Avrum Karpinovitch

Price: $25.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$5.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

די לידער פֿון מײַן האַרץ
פֿון מוניקה ורדימון

די לידער פֿון מײַן האַרץ פֿון מוניקה ורדימון

The Songs of My Heart by Monica Vardimon

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

מיט פּלוצעמדיקן גײַסט
פֿון דער גרופּע

מיט פּלוצעמדיקן גײַסט פֿון דער גרופּע "אשירה"

Suddenly Spirited by Ashira

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

קאַפּיטלעך 1: באַלטע; צעזשביזש; פּאָלאָנע

פֿילם פֿון באָריס סאַנדלער און חנה פּאָלאַק
קאַפּיטלעך ייִדיש טשערנאָוויץ

A film by Boris Sandler and Chana Pollack
Glimpses of Yiddish Czernowitz

Price: $25.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

A Pinch of Snuff and other stories by Boris Sandler

אַ שמעק טאַבעקע און אַנדערע דערציילונגען פֿון באָריס סאַנדלער
געלייענט פֿון מינאַ בערן, שיפֿרה לערער, דוד ראָגאָוו

A Pinch of Snuff and other stories by Boris Sandler
Read by Mina Bern, Shifre Lerer, David Rogow

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

Yiddish Writers’ Monologues

Yiddish Writers' Monologues:
A Series of Documentaries on DVD
Produced by Boris Sandler
Editor of the Yiddish Forverts

All of these documentaries are in Yiddish with English subtitles.

Price: $120.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$5.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

קאַפּיטלעך 1: באַלטע; צעזשביזש; פּאָלאָנע

חיים ביידער דערציילט: “ייִדישע שטעטלעך פֿון אוקראַיִנע און ווײַסרוסלאַנד"
קאַפּיטלעך 1: באַלטע; צעזשביזש; פּאָלאָנע

Chaim Beider tells the history of “Shtetlekh of the Ukraine and Belarus
Volume 1: Balte; Madzhybizh; Polonne

Price: $20.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$5.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

אין געיעג נאָך מאָמענטן
פֿון יצחק לודען

אין געיעג נאָך מאָמענטן פֿון יצחק לודען
אין צוויי בענד

In Pursuit of the Moment by Itzhak Luden
In 2 Volumes

Price: $40.00

Shipping and Handling: $10.00(USA),$10.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

קורצער ייִדיש־העברעיִש־ענגליש ווערטערבוך

קורצער ייִדיש־העברעיִש־ענגלישער ווערטערבוך
יוסף גורי שואל פֿערדמאַן

Short Yiddish-Hebrew-English Dictionary
Yosef Guri Shoel Ferdman

Price: $30.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$0.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

ניגוני נשמה פֿון חמישיית בסאראביה

ניגוני נשמה פֿון חמישיית בסאראביה

SOULFUL NIGUNIM by Bessarabia Quintet

Price: $12.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

קאַפּיטלעך 2: אַלט־קאָנסטאַנטין; טשערנאָבל; סאָטענעוו

חיים ביידער דערציילט: “ייִדישע שטעטלעך פֿון אוקראַיִנע און ווײַסרוסלאַנד"
קאַפּיטלעך 2: אַלט־קאָנסטאַנטין; טשערנאָבל; סאָטענעוו

Chaim Beider tells the history of “Shtetlekh of the Ukraine and Belarus
Volume 2: Starokonstantinov; Chernobyl; Sataniv

Price: $20.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$5.00(Other countries)
Number of items you want to buy: