"פּערל פֿון ייִדישער פּאָעזיע"
צונויפֿגעשטעלט פֿון חנה און יוסף מלאָטעק
אַלע לידער האָט איבערגעזעצט באַרנעט זומאָוו

The Anthology Pearls of Yiddish Poetry
by Joseph and Chana Mlotek
All the poems were translated by Barnett Zumoff

Price: $30.00

Shipping and Handling: $4.00(USA),$8.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

דער צוויט פֿון טעג
לידער און צייכענונגן
פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן

דער צוויט פֿון טעג לידער און צייכענונגן פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן

The Blossom of Days Poems and Drawings by Beyle Schaechter-Gottesman

Price: $12.00

Shipping and Handling: $4.00(USA),$8.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

אַלע ווערק פֿון י. ל. פּרץ.  אַלע בענד 1־12, אַחוץ באַנד 3

אַלע ווערק פֿון י. ל. פּרץ. אַלע בענד 1־12, אַחוץ באַנד 3 און 4 אין 7 ביכער

I. L. Peretz - Complete Works vol. 1-12 ex. vol. 3 and 4 in 7 books

Price: $50.00

Shipping and Handling: $15.00 (USA); $60.00 (Canada); $105.00 (Israel); $90.00 (Europe); $110.00 (Other countries)
Number of items you want to buy:

נר תּמיד<br>
חנה׳לע די חזנטע

נר תּמיד
חנה׳לע די חזנטע

Eternal Flame A Yiddish Love Story
Cantor Arianne Brown

"חנה סלעק האָט געגעבן אַ פֿרישן קוק אויף פּאָפּולערע ייִדישע לידער, און דערוועקט אינעם צוהערער אַ באַנײַטן אינטערעס צו אַלטער, אָבער גוטער סחורה"

רעצענזיע אין "פֿאָרווערטס"

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

פֿלי מײַן פֿלישלאַנג!
נײַע קינדער־לידער פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן

פֿלי מײַן פֿלישלאַנג! נײַע קינדער־לידער פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן

Fli, Mayn Flishlang! by Beyle Schaechter-Gottesman

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

פֿלי מײַן פֿלישלאַנג!
ביכל מיט ווערטער און מוזיק פֿון נײַע קינדערלידער פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן

פֿלי מײַן פֿלישלאַנג! ביכל מיט ווערטער און מוזיק פֿון נײַע קינדערלידער פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן

Fli, Mayn Flishlang! Booklet with Words and Notes by Beyle Schaechter-Gottesman

Price: $10.00

Shipping and Handling: $4.00(USA),$8.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

מיט פּלוצעמדיקן גײַסט
פֿון דער גרופּע

שורע גרינהויז־טורקאָוו לייענט איציק מאַנגער ליד און באַלאַדע

SHURA GREENHOYZ-TURKOV RECITES ITZIK MANGER POEMS AND BALLADS

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

ערשטער פֿילם: שירה גאָרשמאַן (ליטע — פּאַלעסטינע — קרים)

מאָנאָלאָגן פֿון ייִדישע שרײַבערס:
שירה גאָרשמאַן

Yiddish Writers Monologues:
Shira Gorshman

Price: $25.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$5.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

פֿרייד און לייד פֿון ייִדישער נשמה
געשפּילט פֿונעם בעסעראַביע־קווינטעט

פֿרייד און לייד פֿון ייִדישער נשמה געשפּילט פֿונעם בעסעראַביע־קווינטעט

Tears and Joy of the Jewish Soul by Bessarabia Klezmers

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

מלחמה לידער
פֿון זשעניע פֿייערמאַן

מלחמה לידער פֿון זשעניע פֿייערמאַן

WWII Songs by Genia Fajerman

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

Masters of Yiddish Prose
Read by Michael Ben-Avraham

מײַסטערס פֿון ייִדישער פּראָזע געלייענט פֿון מיכאל בן־אַבֿרהם
קאָמפּלעקט פֿון פֿינף קאָמפּאַקטלעך

Masters of Yiddish Prose Read by Michael Ben-Avraham
Set of 5 CDs

Price: $50.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy: