פּערפּל שלענגלט זיך דער וועג לידער
פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן

פּערפּל שלענגלט זיך דער וועג לידער פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן

The Winding Purple Road Poems by Beyle Schaechter-Gottesman

Price: $10.00

Shipping and Handling: $4.00(USA),$8.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

אויפֿן וועג פֿון לעבן. פֿישל בימקאָ. 5 בענד

אויפֿן וועג פֿון לעבן. פֿישל בימקאָ. 5 בענד

Oyfn veg fun lebn. Fishl Bimko. 5 Volumes

Price: $50.00

Shipping and Handling: $15.00 (USA); $50.00 (Canada); $75.00 (Israel); $73.00 (Europe); $80.00 (Other countries)
Number of items you want to buy:

בײַ מײַן מאַמעס שטיבעלע
אַלטע ייִדישע לידער פֿון אירע קינדער־יאָרן אין טשערנאָוויץ, געזונגען פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַ

בײַ מײַן מאַמעס שטיבעלע אַלטע ייִדישע לידער פֿון אירע קינדער־יאָרן אין טשערנאָוויץ, געזונגען פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַ

Bay Mayn Mames Shtibele by Beyle Schaechter-Gottesman

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

"פּערל פֿון ייִדישער פּאָעזיע"
צונויפֿגעשטעלט פֿון חנה און יוסף מלאָטעק
אַלע לידער האָט איבערגעזעצט באַרנעט זומאָוו

The Anthology Pearls of Yiddish Poetry
by Joseph and Chana Mlotek
All the poems were translated by Barnett Zumoff

Price: $30.00

Shipping and Handling: $4.00(USA),$8.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

דער צוויט פֿון טעג
לידער און צייכענונגן
פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן

דער צוויט פֿון טעג לידער און צייכענונגן פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן

The Blossom of Days Poems and Drawings by Beyle Schaechter-Gottesman

Price: $12.00

Shipping and Handling: $4.00(USA),$8.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

אַלע ווערק פֿון י. ל. פּרץ.  אַלע בענד 1־12, אַחוץ באַנד 3

אַלע ווערק פֿון י. ל. פּרץ. אַלע בענד 1־12, אַחוץ באַנד 3 און 4 אין 7 ביכער

I. L. Peretz - Complete Works vol. 1-12 ex. vol. 3 and 4 in 7 books

Price: $50.00

Shipping and Handling: $15.00 (USA); $60.00 (Canada); $105.00 (Israel); $90.00 (Europe); $110.00 (Other countries)
Number of items you want to buy:

פֿלי מײַן פֿלישלאַנג!
נײַע קינדער־לידער פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן

פֿלי מײַן פֿלישלאַנג! נײַע קינדער־לידער פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן

Fli, Mayn Flishlang! by Beyle Schaechter-Gottesman

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

נר תּמיד<br>
חנה׳לע די חזנטע

נר תּמיד
חנה׳לע די חזנטע

Eternal Flame A Yiddish Love Story
Cantor Arianne Brown

"חנה סלעק האָט געגעבן אַ פֿרישן קוק אויף פּאָפּולערע ייִדישע לידער, און דערוועקט אינעם צוהערער אַ באַנײַטן אינטערעס צו אַלטער, אָבער גוטער סחורה"

רעצענזיע אין "פֿאָרווערטס"

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

פֿלי מײַן פֿלישלאַנג!
ביכל מיט ווערטער און מוזיק פֿון נײַע קינדערלידער פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן

פֿלי מײַן פֿלישלאַנג! ביכל מיט ווערטער און מוזיק פֿון נײַע קינדערלידער פֿון ביילע שעכטער־גאָטעסמאַן

Fli, Mayn Flishlang! Booklet with Words and Notes by Beyle Schaechter-Gottesman

Price: $10.00

Shipping and Handling: $4.00(USA),$8.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

מיט פּלוצעמדיקן גײַסט
פֿון דער גרופּע

שורע גרינהויז־טורקאָוו לייענט איציק מאַנגער ליד און באַלאַדע

SHURA GREENHOYZ-TURKOV RECITES ITZIK MANGER POEMS AND BALLADS

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

פֿרייד און לייד פֿון ייִדישער נשמה
געשפּילט פֿונעם בעסעראַביע־קווינטעט

פֿרייד און לייד פֿון ייִדישער נשמה געשפּילט פֿונעם בעסעראַביע־קווינטעט

Tears and Joy of the Jewish Soul by Bessarabia Klezmers

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy: