די לידער פֿון מײַן האַרץ
פֿון מוניקה ורדימון

די לידער פֿון מײַן האַרץ פֿון מוניקה ורדימון

The Songs of My Heart by Monica Vardimon

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

מיט פּלוצעמדיקן גײַסט
פֿון דער גרופּע

מיט פּלוצעמדיקן גײַסט פֿון דער גרופּע "אשירה"

Suddenly Spirited by Ashira

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

A Pinch of Snuff and other stories by Boris Sandler

אַ שמעק טאַבעקע און אַנדערע דערציילונגען פֿון באָריס סאַנדלער
געלייענט פֿון מינאַ בערן, שיפֿרה לערער, דוד ראָגאָוו

A Pinch of Snuff and other stories by Boris Sandler
Read by Mina Bern, Shifre Lerer, David Rogow

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

קאַפּיטלעך 1: באַלטע; צעזשביזש; פּאָלאָנע

פֿילם פֿון באָריס סאַנדלער און חנה פּאָלאַק
קאַפּיטלעך ייִדיש טשערנאָוויץ

A film by Boris Sandler and Chana Pollack
Glimpses of Yiddish Czernowitz

Price: $25.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

Yiddish Writers’ Monologues

Yiddish Writers' Monologues:
A Series of Documentaries on DVD
Produced by Boris Sandler
Editor of the Yiddish Forverts

All of these documentaries are in Yiddish with English subtitles.

Price: $120.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$5.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

קאַפּיטלעך 1: באַלטע; צעזשביזש; פּאָלאָנע

חיים ביידער דערציילט: “ייִדישע שטעטלעך פֿון אוקראַיִנע און ווײַסרוסלאַנד"
קאַפּיטלעך 1: באַלטע; צעזשביזש; פּאָלאָנע

Chaim Beider tells the history of “Shtetlekh of the Ukraine and Belarus
Volume 1: Balte; Madzhybizh; Polonne

Price: $20.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$5.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

אין געיעג נאָך מאָמענטן
פֿון יצחק לודען

אין געיעג נאָך מאָמענטן פֿון יצחק לודען
אין צוויי בענד

In Pursuit of the Moment by Itzhak Luden
In 2 Volumes

Price: $40.00

Shipping and Handling: $10.00(USA),$10.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

ניגוני נשמה פֿון חמישיית בסאראביה

ניגוני נשמה פֿון חמישיית בסאראביה

SOULFUL NIGUNIM by Bessarabia Quintet

Price: $12.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

קורצער ייִדיש־העברעיִש־ענגליש ווערטערבוך

קורצער ייִדיש־העברעיִש־ענגלישער ווערטערבוך
יוסף גורי שואל פֿערדמאַן

Short Yiddish-Hebrew-English Dictionary
Yosef Guri Shoel Ferdman

Price: $30.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$0.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

קאַפּיטלעך 2: אַלט־קאָנסטאַנטין; טשערנאָבל; סאָטענעוו

חיים ביידער דערציילט: “ייִדישע שטעטלעך פֿון אוקראַיִנע און ווײַסרוסלאַנד"
קאַפּיטלעך 2: אַלט־קאָנסטאַנטין; טשערנאָבל; סאָטענעוו

Chaim Beider tells the history of “Shtetlekh of the Ukraine and Belarus
Volume 2: Starokonstantinov; Chernobyl; Sataniv

Price: $20.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$5.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

תּנ״ך, איבערזעצער: יהואש א+ב

תּנ״ך, איבערזעצער: יהואש א+ב

Tanakh trans. Yehoash, Two Volumes

Price: $50.00

Shipping and Handling: $15.00 (USA); $50.00 (Canada); $75.00 (Israel); $73.00 (Europe); $80.00 (Other countries)
Number of items you want to buy:

טבֿיה דער מילכיקער פֿון שלום־עליכם
געלייענט פֿון שמואל עצמון

טבֿיה דער מילכיקער פֿון שלום־עליכם געלייענט פֿון שמואל עצמון
קאָמפּלעקט פֿון פֿינף קאָמפּאַקטלעך

Tevye the Dairyman by Shalom Aleichem Read by Shmuel Atzmon
Set of 5 CDs

Price: $45.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy: