באָריס סאַנדלער
אין קלאַנגענעץ פֿון נצח

באָריס סאַנדלער אין קלאַנגענעץ פֿון נצח

Boris Sandler In Klangenetx fun netsekh

Price: $15.00

Shipping and Handling: $4.00(USA),$8.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

יעפֿים און "האָראַ" יעפֿים זובריצקי

EFIM et "HORA" by Efim Zoubritski

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

“אויף די וועגן פֿון גבֿורה

מאָנאָלאָגן פֿון ייִדישע שרײַבערס:
מישע לעוו

Yiddish Writers Monologues:
Misha Lev

Price: $25.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$5.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

מאַמעלע
פֿון זשעניע פֿייערמאַן

מאַמעלע פֿון זשעניע פֿייערמאַן

Mamele by Genia Fajerman

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

שורע גרינהויז־טורקאָוו לייענט

שורע גרינהויז־טורקאָוו לייענט: י. ל. פּרץ; שלום אַש; אַבֿרהם רייזען; איציק מאַנגער; אפֿרים קאַגאַנאָווסקי

Shura Greenhoyz-Turkow recites: Y. L. Peretz; Sholem Asch; Avrom Reisen; Itzik Manger; Efraim Kaganovski

Price: $10.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

אויף די קלאַווישן פֿון ייִדישער פּאָעזיע

אויף די קלאַווישן פֿון ייִדישער פּאָעזיע
לידער פֿון ייִדישע דיכטער לייענט יעווגעני קיסין

On The Keys of Yiddish Poetry
Poems by Yiddish Poets Read by Evgeny Kissin

Price: $20.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

די לידער פֿון מײַן האַרץ
פֿון מוניקה ורדימון

די לידער פֿון מײַן האַרץ פֿון מוניקה ורדימון

The Songs of My Heart by Monica Vardimon

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

אַבֿרהם קאַרפּינאָוויטש:

מאָנאָלאָגן פֿון ייִדישע שרײַבערס:
אַבֿרהם קאַרפּינאָוויטש

Yiddish Writers Monologues:
Avrum Karpinovitch

Price: $25.00

Shipping and Handling: $0.00(USA),$5.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

מיט פּלוצעמדיקן גײַסט
פֿון דער גרופּע

מיט פּלוצעמדיקן גײַסט פֿון דער גרופּע "אשירה"

Suddenly Spirited by Ashira

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

A Pinch of Snuff and other stories by Boris Sandler

אַ שמעק טאַבעקע און אַנדערע דערציילונגען פֿון באָריס סאַנדלער
געלייענט פֿון מינאַ בערן, שיפֿרה לערער, דוד ראָגאָוו

A Pinch of Snuff and other stories by Boris Sandler
Read by Mina Bern, Shifre Lerer, David Rogow

Price: $15.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy:

קאַפּיטלעך 1: באַלטע; צעזשביזש; פּאָלאָנע

פֿילם פֿון באָריס סאַנדלער און חנה פּאָלאַק
קאַפּיטלעך ייִדיש טשערנאָוויץ

A film by Boris Sandler and Chana Pollack
Glimpses of Yiddish Czernowitz

Price: $25.00

Shipping and Handling: $2.00(USA),$4.00(Other countries)
Number of items you want to buy: