אין נאָוועמבער איז אין אַמעריקע דורכגעפֿירט געוואָרן דער יערלעכער ביכער־יאַריד פֿון "ייִדישן בוך". די ערשטע סימפּטאָמען פֿון "אונטערבײַטן די אוצרות" פֿון ייִדישער ליטעראַטור אויף דזשויִשער האָט באַטראַכט אין זײַן נאָטיץ דער גרויסער ייִדישער פּאָעט יעקבֿ גלאַטשטיין. הײַנט ליגט אַזאַ דזשויִשיזם אינעם קולטורעלן יסוד פֿון דעם וועלטלעכן ייִדנטום אין אַמעריקע. מיר דרוקן ווײַטער (מיט קירצונגען) די נאָטיץ "ייִדישע און ׳דזשויִשדיקע׳ ביכער", אָנגעשריבן אין יאָר 1963.