‫זײַט װיסן
איר זעט פֿאַר זיך דעם לעצטן געדרוקטן נומער פֿון דער פּאַפּירענער צײַטונג "ווײַטער". נאָך פֿינף יאָר פֿון דערשײַנען אין דעם פֿאָרמאַט, האָט די אַדמיניסטראַציע פֿון דער "פֿאָרווערטס־אַסאָציאַציע" באַשלאָסן אַרויסצוגעבן די צײַטונג נאָר אויף אַן עלעקטראָנישן אופֿן. די רעדאַקציע האָפֿט, אַז דער נײַער פֿאָרמאַט וועט דערמעגלעכן צו פֿאַרברייטערן דעם אינהאַלט פֿון "ווײַטער" און פּובליקירן מאַטעריאַלן, געצילט אויף דער לייענערשאַפֿט פֿון פֿאַרשיידענעם צוגרייט־ניוואָ.

די רעדאַקציע וועט זיך באַמיִען עס טעכניש צוגרייטן אַזוי, אַז די לייענער, בפֿרט סטודענטן, זאָלן קענען יעדן אַרטיקל אַליין אָפּדרוקן און זיך מיט דעם באַנוצן אין קלאַס.

Thank G-d for Vayter; my

Thank G-d for Vayter; my Yiddish is very limited so I am gradually beginningto absorb what I am reading.