קונסט
פֿון עקיבֿא פֿישבין (‫ישׂראל)
‫ספּעציעל פֿאַרן "פֿאָרװערטס"

טינט און בלוט, 1944
טינט און בלוט, 1944
לאָמיר מזכּיר זײַן אַן אָריגינעלן קינסטלער פֿון די הויכע שטאַפּלען.
אין אַ האַרבסטיקן טאָג אין יאָר 1951 איז ער אין צפֿון־אַמעריקע אַוועק פֿון דער וועלט אין עלטער פֿון 57 יאָר. ער איז געווען אַ מיניאַטוריסט און אַ קאַריקאַטוריסט פֿון די גאָר בײַסיקסטע. שיק געהערט צו דער פּלעיאַדע ייִדישע קינסטלער וואָס זענען מיט אימפּעט אַרײַן אין דער וועלטקונסט און מרעיש־עולם געווען.
אין זײַן בוך בשם "אַרטור שיק" זאָגט דער ייִדישער שרײַבער ש. ל. שנײַדערמאַן: "שיק איז געווען דער ערשטער ייִדישער קינסטלער וואָס האָט דאָס בילד צוריקגעבראַכט צום וואָרט, און די פּלאַסטישע קונסט האַרמאָניש צונויפֿגעוועבט מיטן ספֿר". דער ייִדישער היסטאָריקער באַלאַבאַן זאָגט: "שיק האָט משדך געווען דאָס וואָרט מיטן בילד — ער האָט פֿון וואָרט געמאַכט אַ בילד און פֿון בילד געשאַפֿן אַ וואָרט". איצטער זענען די שיק־קאַריקאַטורן אַ קוואַל פֿון בײַסיקער סאַטירע און חוזק — זיי טרעפֿן אַלע אין פּינטל אַרײַן.
אַרטור שיק איז געבוירן אין לאָדזש (פּוילן) בײַ רײַכע און קולטורעלע עלטערן: זײַן היים האָט געטובֿלט אין ייִדישער און אייראָפּעיִשער קולטור. מען דערציילט, אַז צו זעקס יאָר האָט דער קליינער אַרטור גענומען צייכענען. צו נײַן יאָר האָט ער שוין גענומען לערנען תּורת־קונסט, און ווען די עלטערן האָבן אײַנגעזען, אַז אַרטורס טאַלאַנט נעמט רעדן רייד, האָבן זיי אים צו 16 יאָר געשיקט קיין פּאַריז לערנען קונסט.
בשעת אַרטור שיק איז אין 1910 געקומען קיין פֿראַנקרײַך, איז פּאַריז, די מעטראָפּאָליע פֿון קונסט, אַ פֿאַרזאַמל פֿון יונגע טאַלאַנטן מאַרבע־פּינות־העולם. אײַ! האָט זיך אין דעם דעמאָלטיקן פּאַריז של־מעלה אַ ביסל גערודערט! די יונגע קינסטלערישע חבֿרה האָט רעוואָלטירט קעגן די דינים פֿון רעאַליסטישן באַנעם — זיי האָבן געמאַכט אַן איבערקערעניש אין דער קונסט. דער יונגער שיק האָט זיך צוגעהערט צו די פֿײַערדיקע דיסקוסיעס אין די קאַפֿעען פֿון פּאַריזער מאָנפּאַרנאַס, געוואָרן טיילווײַז מיטגעריסן מיטן שטראָם, אָבער נישט אויף לאַנג.
בעת זײַנע שטודיר־באַזוכן אין לוּווער־מוזיי פֿון פּאַריז איז שיק גראָד באַצויבערט געוואָרן פֿון די מיניאַטור־מײַסטער פֿון 14טן און 15טן יאָרהונדערט, וואָס פֿלעגן באַחנען די פֿאַרביק־אילומינירטע אַלטע ספֿרים, געשריבענע מיט דער האַנט, פֿאַר די געקרוינטע קעפּ. דער יונגער שיק האָט באַוווּנדערט דאָס עשירות פֿון זייער פֿאַרביקן דעקאָר מיט די רײַכע אילוסטראַציעס פֿון בוך. און אַרטור שיק האָט באַשלאָסן: ער וועט גיין אויפֿן וועג פֿון די אַלטע מײַסטערס — ער ווערט אַ מאָדערנער ייִדישער מיניאַטוריסט, אַ שעפֿער פֿון דער קאָנדענסירטער קונסט־פֿאָרעם: אין דער־אָ פֿאַרביקער פֿאָרעם וועט ער באַזינגען דעם תּפֿארת־ישׂראל!
נעמי און רות
נעמי און רות
אַרטור שיקס שאַפֿונג איז אַ קאָלאָסאַלע; צו די סאַמע מערקווירדיקע ווערק זײַנע געהערט דער גרויס־פֿאַרנעמיקער, אַזוי גערופֿענער "סטאַטוס קאַליסקי" (דער קאַלישער סטאַטוס); מערקווירדיק איז אויך זײַן וווּנדערלעכע "הגדה של פּסח".
לאָמיר זאָגן אַ פּאָר ווערטער וועגן דעם "סטאַטוס קאַליסקי" (וועגן דער "הגדה של פּסח" — אַ צווייט מאָל).
יאָ, וואָס איז דאָס אַזוינס דער "סטאַטוס קאַליסקי?" וואָס איז דער טעם פֿון די 45 אילוסטרירטע מיניאַטורן מיט רייצנדיקע פֿאַרבן, און אַלע געשריבן מיט דעם קינסטלערס האַנט?
די מעשׂה איז אָט וואָס. אין 13טן יאָרהונדערט, אין יאָר 1264, האָט דער פּוילישער הערשער באָלעסלאַוו פּאָבאָזשני (פֿרומער) גערופֿן די געפּלאָגטע און גערודפֿטע ייִדן צו קומען זיך באַזעצן אין פּוילן. מיט אַ יורידישן דאָקומענט, אָנגערופֿן "סטאַטוס קאַליסקי", האָט ער די ייִדן פֿאַרזיכערט, אַז אין פּוילן וועט זיי זײַן ווויל ווי די וועלט — אַן אמתער גן־עדן! זיי וועלן שאַפֿן, לפֿי זייער אײַנזען און ווירטשאַפֿטלעכע ווערטן, און לעבן אַ טאָג! די קירכע און אַנדערע ייִדישע "גוטע פֿרײַנד" וועלן מעגן בילן ווי די הינט, די ייִדן וועט פֿון קאָפּ קיין האָר נישט אַראָפּפֿאַלן... האַ?!
וואָס איז דאָ געשען? זאָל דער פֿרומער באָלעסלאַוו, איבער נאַכט, האָבן פֿאַרראַטן די קירכע? איבער נאַכט געוואָרן גאָר אַ צדיק פֿאַר ייִדן? חס־וחלילה! דאָס האָט די נויט אים געצוווּנגען אַזאַ "חטא" צו באַגיין... דהײַנו? וואָס איז געשען?
שער־בלאַט פֿונעם בוך, "מדינת־ישׂראל", אַ ליטאָגראַפֿיע
שער־בלאַט פֿונעם בוך, "מדינת־ישׂראל", אַ ליטאָגראַפֿיע
פּוילן איז אין די ערשטע צענדליקער יאָרן פֿון 13טן יאָרהונדערט אויף גרויסע צרות: צוויי מאָל זענען די טאָטערן באַפֿאַלן דאָס לאַנד, געהרגעט מענטשן, צעשטערט הײַזער, אַ תּל געמאַכט פֿון דער ווירטשאַפֿט — פּוילן איז געוואָרן אַ מידבר... נו, האָט זיך פֿאַר דעם קאַטוילישן פֿרומען באָלעסלאַוו געשטעלט די ביטערער פֿראַגע — וואָס טוט מען? ווי שטעלט מען דאָס אײַן אַ שטיקל ווירטשאַפֿטלעך לעבן אין לאַנד? מאַכט זיך, אַז צו די פֿרומע אויערן פֿון באָלעסלאַוו זענען דערגאַנגען קלאַנגען, אַז די געפּלאָגטע ייִדעלעך זענען גאָר מענטשן מיט אַ כּוח פֿון עקאָנאָמישע איניציאַטיוון, זיי זענען מסוגל צו די גרויסע ווירטשאַפֿטלעכע מעשׂים. דאָ האָט אַ בליץ געטאָן אין פֿרומען קאָפּ פֿון באָלעסלאַוו אַ "טריפֿהר" געדאַנק... אַ יושר איז פֿאַר די ייִדעלעך אָן אַ היים צו עפֿענען די טויערן פֿון פּוילן, זאָלן זיי קומען און זאָלן זיי באַווײַזן זייערע מופֿתים. אײַ, די קירכע וועט ליאַרעמען; נו, איז אַדרבא, זאָל די קירכע אויפֿשטעלן דאָס חרובֿע לאַנד... ער, באָלעסלאַוו, ער וועט אויף די אַלע "פֿרומע" נישט קוקן — אַז מ׳האָט נישט קיין ברירה טוט מען אַן עבֿירה!..
קורץ פֿון דער זאַך: באָלעסלאַוו דער פֿרומער האָט די ייִדן פֿאַרבעטן צו קומען קיין פּוילן, יורידיש, שוואַרץ אויף ווײַס (מיטן "קאַלישער סטאַטוס"); זיי דערלאַנגט ברייטע רעכט און פֿאַרזיכערט, אַז אַ האָר פֿון קאָפּ וועט זיי נישט אָנגערירט ווערן. ייִדן האָבן לאַנג זיך נישט געלאָזט בעטן — זיי זענען געקומען און גענומען שאַפֿן ווירטשאַפֿטלעכע ווערטן.
אַן אויסגאַבע פֿון דזשעפֿרי טשאָסערס "קאַנטערבערי־מעשׂיות", מיט מיניאַטור־פּאָרטרעטן, 1946
אַן אויסגאַבע פֿון דזשעפֿרי טשאָסערס "קאַנטערבערי־מעשׂיות", מיט מיניאַטור־פּאָרטרעטן, 1946
דער "סטאַטוס קאַליסקי" פֿון אַרטור שיק, די 45 אילוסטרירטע מיניאַטורן, איז אַ קאָלאָסאַל ווערק. די פֿאַרביקע אותיות, די געפֿורעמטע מיט דער האַנט פֿון קינסטלער, דערלאַנגען דעם תּוכן פֿונעם יורידישן דאָקומענט: די קאָלירטע אילוסטראַציעס ווײַזן אָן אויף די ייִדישע מעשׂים אין פּוילן. דערבײַ טוט שוין שיק אין "סטאַטוס" אויך רעדן מכּוח דעם ייִדישן קאַמף פֿאַר פּוילנס באַפֿרײַונג. דאָס גראַנדיעזע ווערק האָט שיק געשאַפֿן במשך 1926—1928 אין פּאַריז. דער "סטאַטוס" האָט דעראָבערט אַ גרויסן דערפֿאָלג אין פֿראַנקרײַך, ענגלאַנד און דײַטשלאַנד: אין מינכן איז דער "סטאַטוס" דערשינען אין פֿאָרעם פֿון אַן אַלבאָם (אין יאָר 1932), און הגם אין פּוילן הערשט דער אַנטיסעמיטיזם, האָט מען דעם "סטאַטוס" אויסגעשטעלט אין וואַרשע, קראָקע און אַנדערע שטעט. איצטער, מיט אַ קורצער צײַט צוריק, האָט זיך פּוילן דערמאָנט, אַז אַרטור שיק האָט אַ שטיקל שײַכות מיטן לאַנד. און צו די 60 יאָר פֿון זײַן טויט קומט איצט פֿאָר אין קראָקע אַן אויסשטעלונג פֿונעם "סטאַטוס קאַליסקי".
אַרטור שיק איז געווען אַ זעלטן סאַטירישער קאַריקאַטוריסט. מילא, פֿון די אַנטיסעמיטן פֿלעגט זײַן סאַטירע רײַסן שטיקער: די נאַציס האָט זײַן שאַרפֿן חוזק נישט געלאָזט אָפּאָטעמען. אין 1939, ווי נאָר די מלחמה האָט זיך אָנגעהויבן, האָט ענגלאַנד פֿאָרגעלייגט דעם קינסטלער אַרטור שיק מיטצואַרבעטן מיטן מלחמה־אָנשטרענג. אַרטור שיק איז מסכּים געווען, און ענגלישע פֿליִער האָבן זײַנע קאַריקאַטורן גענומען צעוואַרפֿן איבער דעם נאַצישן פֿראָנט און אַפֿילו טיף אין דײַטשלאַנד גופֿא. די סאַטירישע "באָמבעס" פֿון אַרטור שיק האָבן געווירקט ווי מיליטערישע דיוויזיעס! זיי האָבן דעמאָראַליזירט די נאַצישע סאָלדאַטן, ווי אויך די דײַטשישע באַפֿעלקערונג.
די נאַצישע גדולים האָבן אונדזער אַרטור שיק, דעם "סאָלדאַט בכּוח קונסט", זײַנע טאַטן נישט געשענקט... זײַן משפּחה אין לאָדזש האָבן זיי די ערשטע פֿאַרשיקט קיין אוישוויץ און זיי דאָרט אומגעבראַכט. און אַז דער קינסטלער איז דאָך נישט אָפּגעשטאַנען צו דעמאָראַליזירן די דײַטשן מיט זײַנע שאַרפֿע קאַריקאַטורן, האָט מען אים געדראָט מיט טויט...
הכּלל — אַרטור שיק איז געווען אַ גרויסער ייִדישער קינסטלער: זײַן פֿאַרנעמיק ווערק טראָגט אַ פּאָזיטיוו־סאָציאַלן כאַראַקטער.
דער שׂטן פֿירט אָן מיטן באַל, 1942
דער שׂטן פֿירט אָן מיטן באַל, 1942