רעצעפּטן
‫צונויפֿגעשטעלט פֿון שׂרה־רחל שעכטער

1/4 טעפּל צעשניטענע ציבעלע
2 לעפֿל צעשניטענע פּעטרישקע
2 לעפֿל רויטער ווײַן־עסיק
2 לעפֿעלעך פֿרישע טימיאַן־בלעטעלעך
זאַלץ און שוואַרצער פֿעפֿער
1/3 טעפּל איילבערט־בוימל
2 טעפּלעך געקאָכטע רײַז, אָפּגעקילט
1/2 טעפּל צעשניטענע פּאָמידאָרן
1/2 טעפּל געקאָכטע גרינע אַרבעס
1/2 טעפּל צעשניטענע זומער־קאַבאַק
1/2 טעפּל רעפֿטלעך רעטעכער
3/4 טעפּל צעשניטענע שאַלאַט־בלעטער
1/3 טעפּל צעשניטענע גרינע אָדער רויטע ציבעלע

צעמאָלט די ערשטע פֿיר באַשטאַנדטיילן אין אַ שפּײַז־מאַשין ביז ס׳איז גוט אויסגעמישט. באַזאַלצט און באַפֿעפֿערט דעם סאָוס. דרייט ווידער אָן די שפּײַז־מאַשין, און גיסט, בשעת־מעשׂה, צו־ביסלעך אַרײַן דעם בוימל.
מישט די אַנדערע אינגרעדיענטן צונויף אין אַ גרויסער שיסל, און באַגיסט דעם סאַלאַט מיטן סאָוס.