אלטע פארווערטס

איך וואלט געוואלט וויסן, וואו און אויב מעגליך מען קען זעהן אלטע פארווערטס, נאך פון פאר'ן וועלטס קריג.
יישר כח
מ.ט.
info@mechonmail.com

מיר האָבן נישט

מיר האָבן נישט די אַלטע נומערן.
איר קענט זיי געפֿינען אין דער ניו-יאָרקער שטאָט-ביבליאָטעק אָדער אינעם "ייִוו״אָ" -אינסטיטוט.

אלטע פארווערטס

איך וואלט געוואלט וויסן, אויב מעגליך מען קען זעהן אלטע פארווערטס פון די יאהר'ן 1950-1970י
ישר כח
ב.ט.
demecser@gmail.com