"הערט מיך אויס"
ד״ר מאַקס כּהן, אַ פּסיכאַאַנאַליטיקער פֿון פּאַריז, שמועסט מיט זײַנע געסט
Hear Me Out
Dr. Max Kohn, Psychoanalyst from Paris, talks with his Guests.אין דער פּראָגראַם:
ד״ר מאַקס כּהן פֿאַרבעט צו דער טעאַטער־פֿאָרשטעלונג פֿון שלום־עליכמס פּיעסע "דאָס גרויסע געווינס", געשטעלט אין פּאַריז.
קורצע אינטערוויוען און אויסצוגן פֿון דער אויפֿפֿירונג

Hear Me Out
In this Program:
Dr. Max Kohn invites you to the theater production of Sholem-Aleichem's play "The Great Lottery" performed in Paris.
Short interviews and scenes from the play