אוצרות פֿון ייִדישן וואָרט. ליטעראַרישע פֿאָרלייענונגען

Treasures of Yiddish Prose. Recitationsאוצרות פֿון ייִדישן וואָרט
ליטעראַרישע פֿאָרלייענונגען פֿון ד״ר הערשל גלעזער
שלום־עליכם: „אַ מעשׂה מיט אַ גרינהאָרן‟

Treasures of Yiddish Prose -
SHOLOM ALEICHEM: "THE STORY OF A GREENHORN"
Read by Dr. Paul Glasser
שלום־עליכם: „אַ מעשׂה מיט אַ גרינהאָרן‟

SHOLOM ALEICHEM: "THE STORY OF A GREENHORN"


מיסטער גרין האָט אַ "דזשאַב"
MR. GREEN HAS A JOB


שלום־עליכם: "פֿיר זענען מיר געזעסן"
SHOLOM ALEICHEM: "We Sat as Four"


שלום־עליכם: "אויסגעטרייסלט" (צווייטער טייל)
SHOLOM ALEICHEM: "A Yom Kippur Scandal" (Part 2)


שלום־עליכם: "אויסגעטרייסלט" (ערשטער טייל)
SHOLOM ALEICHEM: "A Yom Kippur Scandal" (Part 1)


"Baranovich Station" (Part 3)
"סטאַנציע באַראַנאָוויטש" (3טער טייל)


"Baranovich Station" (Part 2)
"סטאַנציע באַראַנאָוויטש" (צווייטער טייל)


"Baranovich Station" (Part 1)
"סטאַנציע באַראַנאָוויטש" (ערשטער טייל)


לזכּרון דעם 12טן אויגוסט 1952
"In Memoriam: August 12th, 1952"


שלום־עליכם: “צוויי אַנטיסעמיטן” (2טער טייל)
SHOLOM ALEICHEM: “TWO ANTI-SEMITES” (part 2)


שלום־עליכם: "צוויי אַנטיסעמיטן"
SHOLOM ALEICHEM: “TWO ANTI-SEMITES” (part 1)