"עסט געזונטערהייט!"
אַ קאָך־פּראָגראַם מיט שׂרה־רחל שעכטער און איוו יאַכנאָוויץ
Eat In Good Health!
A Cooking Show with Rukhl Schaechter and Eve Jochnowitzפּסחדיקער פֿרישטיק
"עסט געזונטערהייט!"
אַ קאָך־פּראָגראַם פֿון געשמאַקע מאַכלים אויף ייִדיש
מיט ענגלישע אונטערקעפּלעך,
מיט שׂרה־רחל שעכטער און איוו יאַכנאָוויץ

Eat In Good Health!
Passover Breakfast
A Cooking Show in Yiddish with English subtitles
with Rukhl Schaechter and Eve Jochnowitz
Passover Breakfast
פּסחדיקער פֿרישטיק


Potato Dumplings
קאַרטאָפֿל־קרעפּלעך


Borscht with Matza Balls
באָרשט מיט קניידלעך


How to Braid Challah
באַקט אַליין חלה


פֿראַנצייזישע געבראָטענע הון און רײַז־פּילאַוו מיט לאָקשן
French Roast Chicken and Pilaf with Noodles


קאַרטאָפֿל־קוגל און פּאַטלעזשאַן־סאַלאַט
Potato Kugel and Eggplant Salad (Part 2)


קאַרטאָפֿל־קוגל און פּאַטלעזשאַן־סאַלאַט
Potato Kugel and Eggplant Salad (Part 1)


ווײַסע בוריקעס און שפּינאַט — פֿון „ייִדיש־פֿאַרם‟
White Beets and Spinach – from Yiddish Farm


קאַרטאָפֿל־זופּ און קרויט־סאַלאַט
Potato Soup and Cabbage Salad


המן־טאַשן און משקות אויף פּורים
Homentashen and Drinks for Purim


קאַשע וואַרנישקעס (פֿרײַ פֿון גלוטען)
Kasha Varnishkes (100% gluten-free)


לאַטקעס, פּאָנטשקעס און משקה לכּבֿוד חנוכּה
Latkes, Donuts and Drinks for your Chanukah party