"עסט געזונטערהייט!"
אַ קאָך־פּראָגראַם מיט שׂרה־רחל שעכטער און איוו יאַכנאָוויץ
Eat In Good Health!
A Cooking Show with Rukhl Schaechter and Eve Jochnowitz


"עסט געזונטערהייט!"
באָרשט מיט קניידלעך
אַ קאָך־פּראָגראַם פֿון געשמאַקע מאַכלים אויף ייִדיש מיט ענגלישע אונטערקעפּלעך מיט שׂרה־רחל שעכטער און איוו יאַכנאָוויץ

Eat In Good Health!
Borscht with Matza Balls
A Cooking Show in Yiddish with English subtitles
with Rukhl Schaechter and Eve Jochnowitz