ייִדיש־מעלבורן

Yiddish Melbourneאַלעקס דאַפֿנער
אין דער פּראָגראַם: ייִדיש מעלבורן
צו די 100 יאָר פֿון "קדימה"

Alex Dafner
In the program: "Yiddish Melbourne"
Honoring 100 years of Kadimah
Honoring 100 years of Kadimah
צו די 100 יאָר פֿון „קדימה”


First Adult Yiddish Matriculation Class
ערשטער ייִדיש מאַטורע־קלאַס 
פֿאַר דערוואָקסענע


די ייִדיש ראַדיִאָ־פּראָגראַם אויף SBS
SBS Yiddish Radio Program


אַלעקס דאַפֿנער
דער ייִדישער קולטור־טוער פֿון אויסטראַליע