ייִדיש־מעלבורן

Yiddish Melbourneאַלעקס דאַפֿנער
אין דער פּראָגראַם: ייִדיש מעלבורן
צו די 100 יאָר פֿון "קדימה"

Alex Dafner
In the program: "Yiddish Melbourne"
Honoring 100 years of Kadimah