אַ סעריע ווידעאָ־רעפּאָרטאַזשן, געמאַכט בעת דער ירושלימער קאָנפֿערענץ (דעצעמבער 7־10, 2009),
געווידמעט 100 יאָר זינט דער טשערנאָוויצער שפּראַך־קאָנפֿערענץ, 1908.מיר הייבן אָן די סעריע פֿון ווידעאָ־רעפּאָרטאַזשן, געמאַכט בעת דער ירושלימער קאָנפֿערענץ (דעצעמבער 7־10, 2009), געווידמעט 100 יאָר זינט דער טשערנאָוויצער שפּראַך־קאָנפֿערענץ, 1908.
6th Report (part 1)


די ירושלימער קאָנפֿערענץ לכּבֿוד דער טשערנאָוויצער שפּראַך־קאָנפֿערענץ
6th Report (part 1)


די ירושלימער קאָנפֿערענץ לכּבֿוד דער טשערנאָוויצער שפּראַך־קאָנפֿערענץ

6th Report (part 2)


ירושלימער קאָנפֿערענץ, געווידמעט דער טשערנאָוויצער שפּראַך־קאָנפֿערענץ. 5טער טייל


ירושלימער קאָנפֿערענץ, געווידמעט דער טשערנאָוויצער שפּראַך־קאָנפֿערענץ. 4טער טייל


ירושלימער קאָנפֿערענץ, געווידמעט דער טשערנאָוויצער שפּראַך־קאָנפֿערענץ. 2טער טייל


די ירושלימער קאָנפֿערענץ, געווידמעט דער טשערנאָוויצער שפּראַך־קאָנפֿערענץ. 1ער טייל