אוצרות פֿון ייִדישן וואָרט. ליטעראַרישע פֿאָרלייענונגען

Treasures of Yiddish Prose. Recitationsאוצרות פֿון ייִדישן וואָרט
ליטעראַרישע פֿאָרלייענונגען פֿון ד״ר הערשל גלעזער
שלום־עליכם: "אַ מעשׂה מיט אַ גרינהאָרן"

Treasures of Yiddish Prose -
SHOLOM ALEICHEM: "THE STORY OF A GREENHORN"
Read by Dr. Paul Glasser