אוצרות פֿון ייִדישן וואָרט. ליטעראַרישע פֿאָרלייענונגען

Treasures of Yiddish Prose. Recitationsאוצרות פֿון ייִדישן וואָרט
ליטעראַרישע פֿאָרלייענונגען פֿון ד״ר הערשל גלעזער
שלום־עליכם: מיסטער גרין האָט אַ "דזשאַב"

Treasures of Yiddish Prose -
MR. GREEN HAS A JOB
Read by Dr. Paul Glasser