אוצרות פֿון ייִדישן וואָרט. ליטעראַרישע פֿאָרלייענונגען

Treasures of Yiddish Prose. Recitationsאוצרות פֿון ייִדישן וואָרט
ליטעראַרישע פֿאָרלייענונגען פֿון ד״ר הערשל גלעזער
שלום־עליכם: "פֿיר זענען מיר געזעסן"

Treasures of Yiddish Prose -
SHOLOM ALEICHEM: "We Sat as Four"
Read by Dr. Paul Glasser

Der Alte A shaynem dank,

Der Alte

A shaynem dank, Die Maisa hot geven seher git geredt, Ich hob yezt gesehn di nayer film fun Sholem Aleichem, Lachen in dunkel, un es is geven seher zeitlich (timely?).

Sholem Ber