"הערט מיך אויס"
ד״ר מאַקס כּהן, אַ פּסיכאַאַנאַליטיקער פֿון פּאַריז, שמועסט מיט זײַנע געסט
Hear Me Out
Dr. Max Kohn, Psychoanalyst from Paris, talks with his Guests."הערט מיך אויס"
דער פּסיכאַאַנאַליטיקער פֿון פּאַריז ד״ר מאַקס כּהן

שמועסט מיטן וועלט־באַקאַנטן פּיאַניסט
יעווגעני קיסין

Hear Me Out
Dr. Max Kohn, Psychoanalyst from Paris,
Talks with his Guests.
An Interview With Evgeny Kissin,
World famous classical pianist