אַ ניו־יאָרקער ייִד אין כינע
רעפּאָרטאַזשן פֿון אונדזער קאָרעספּאָנדענט שמואל פּערלין
A New York Jew in China
Report From Our Correspondent Ross Perlinאַ ניו־יאָרקער ייִד אין כינע
רעפּאָרטאַזשן פֿון אונדזער קאָרעספּאָנדענט שמואל פּערלין

די כינעזישע מעדיצין

A New York Jew in China
A Report From Our Correspondent Ross Perlin
Chinese Medicine