שמועסן מיט געסט בײַם "פֿאָרווערטס"

Talks with guests at the Forvertsצו גאַסט בײַם "פֿאָרווערטס"
באָריס סאַנדלער שמועסט מיט 
דוד מאַנדעלבאַום,
גרינדער פֿון דער טרופּע
" נײַער ייִדישער רעפּערטואַר־טעאַטער"

A Guest at the Forverts
Boris Sandler speaks with
the founder and director of the
New Yiddish Repertory Theater,
David Mandelbaum