שמועסן מיט געסט בײַם "פֿאָרווערטס"

Talks with guests at the Forvertsפּורים אין ניו־יאָרק, 2011
אַ רעפּאָרטאַזש פֿון איציק גאָטעסמאַן
מיט סצענעס פֿון קלעזמער־שׂימחות
 און חסידישע טישן

Purim 2011
Holiday Report
by Itzik Gottesman