שמועסן מיט געסט בײַם "פֿאָרווערטס"

Talks with guests at the Forvertsצו גאַסט בײַם "פֿאָרווערטס"
באָריס סאַנדלער שמועסט מיט יוסף פֿרידענזאָן,
רעדאַקטאָר פֿונעם זשורנאַל "דאָס ייִדישע וואָרט", ניו־יאָרק
אויף ייִדיש מיט ענגלישע אונטערקעפּלעך

A Guest at the Forverts
Boris Sandler speaks with
Joseph Friedensohn,
the editor of the magazine "Dos Yiddishe Vort"