"ייִדיש־זומער־ווײַמאַר", 2011
(ערשטער טייל)
אַ רעפּאָרטאַזש פֿון 
איציק גאָטעסמאַן

Yiddish Summer Weimar 2011
Part One
A program hosted by Itzik Gottesman