"ייִדיש־זומער־ווײַמאַר", 2011
(צווייטער טייל)
אַ רעפּאָרטאַזש פֿון 
איציק גאָטעסמאַן

Yiddish Summer Weimar 2011
Part Two
A program hosted by Itzik Gottesman