הזכּרה נאָך די אומגעבראַכטע ייִדישע שרײַבער אין ראַטן־פֿאַרבאַנד
דעם 10טן אויגוסט 2011, ניו־יאָרק

Memorial for the Murdered Yiddish Writers of the Soviet Union
August 10, 2011, NYC