שמועסן מיט געסט בײַם "פֿאָרווערטס"

Talks with guests at the Forvertsצו גאַסט בײַם "פֿאָרווערטס"
די פּראָגראַם פֿירט באָריס סאַנדלער

אַ שמועס מיט מאָטל גאָרדאָן (פּעטערבורג)
אויף ייִדיש מיט ענגלישע אונטערקעפּלעך

A Guest at the Forverts - Motl Gordon
A program hosted by Boris Sandler