שמועסן מיט געסט בײַם "פֿאָרווערטס"

Talks with guests at the Forvertsצו גאַסט בײַם "פֿאָרווערטס"
די פּראָגראַם פֿירט באָריס סאַנדלער

אַ שמועס מיט ד״ר שמעון אַלפּעראָוויטש
ראָש־הקהילה פֿון ליטע

A Talk with Shimon Alperovitch
Chairman of the Lithuanian Jewish Comunity
A program hosted by Boris Sandler

I was just in Lithuania this

I was just in Lithuania this summer at the Yiddish Immersion program and it was wonderful to see this video or places I now know. I also met Shimon Alperovitch. He was at the opening and graduation of the program. I would have loved to see him talk a little about Arkady Gotesman who is a wonderful musician who produced the latest Klezmer festival I played in. Arkady is trying to bring back this wonderful soulful music that was born and thrived in Lithuania before the malkhome. Being in Lithuania was an eye opening experience and it was great to see it on in your program. Thank you.

I would write this in Yiddish but my Yiddish is still not fluent, however, I was able to understand the interview in Yiddish,