שמועסן מיט געסט בײַם "פֿאָרווערטס"

Talks with guests at the Forvertsצו גאַסט בײַם "פֿאָרווערטס":
די פּראָגראַם פֿירט באָריס סאַנדלער
אַ שמועס מיט ד״ר מאַקס כּהן (פּאַריס)
(ערשטער טייל)

A Guest at the Forverts
Program hosted by Boris Sandler
A Talk with Dr. Max Kohn (Paris)
Part One