"עסט געזונטערהייט!"
אַ קאָך־פּראָגראַם מיט שׂרה־רחל שעכטער און איוו יאַכנאָוויץ
Eat In Good Health!
A Cooking Show with Rukhl Schaechter and Eve Jochnowitz"עסט געזונטערהייט!"
קאַרטאָפֿל־קוגל און פּאַטלעזשאַן־סאַלאַט
אַ קאָך־פּראָגראַם פֿון געשמאַקע מאַכלים אויף ייִדיש מיט ענגלישע אונטערקעפּלעך
מיט שׂרה־רחל שעכטער און איוו יאַכנאָוויץ
— פֿילמירט אויף דער "ייִדיש־וואָך"

Eat In Good Health!
Potato Kugel and Eggplant Salad (Part 2)
A Cooking Show in Yiddish with English subtitles
with Rukhl Schaechter and Eve Jochnowitz