רײַזעס פֿון אַ ניו־יאָרקער ייִד
די "פֿראָזען טשאָזען"
רעפּאָרטאַזשן פֿון אונדזער קאָרעספּאָנדענט שמואל פּערלין

Travelogues of a New York Jew
The Frozen Chosen
A Report From Our Correspondent Ross Perlin