דער פֿאַרלעגער שמואל נאָריך
ווענדט זיך צו די לייענער
פֿונעם פֿאַרלאָזטן "פֿאָרווערטס"־ביוראָ אין מאַנהעטן.

דעם 9טן נאָוועמבער 2012

Forverts publisher Sam Norich
addresses the readers of the newspaper in Yiddish
from the abandoned office in downtown Manhattan.
November 9, 2012