רײַזעס פֿון אַ ניו־יאָרקער ייִד
דאָס לעגיטימיזירן די פֿאַרגוואַלדיקונג
אין וויליאַמסבורג?
רעפּאָרטאַזשן פֿון אונדזער קאָרעספּאָנדענט שמואל פּערלין

Travelogues of a New York Jew
Legitimate Rape in Williamsburg?
A Report From Our Correspondent Ross Perlin

Der Alte Dos iz a shanda far

Der Alte
Dos iz a shanda far de velt tzu zehen vos passiert in Williamsburg.

My Yidish does not fit with the standards of how to write transliterated Yiddish, my facility in Yiddish is not so great, but the situation cries out to be said in Yiddish. This is a GEVALT! moment for sure.