ייִדן אין בודיזם
רײַזעס פֿון אַ ניו־יאָרקער ייִד
רעפּאָרטאַזשן פֿון אונדזער קאָרעספּאָנדענט שמואל פּערלין

Jews in Buddhism
Travelogues of a New York Jew
A Report From Our Correspondent Ross Perlin