"שיין בייקער אין שיין־שאָו"
מעדיטאַציע

Shane Baker in Sheyn Show
Episode 1: Meditation