אַ ניו־יאָרקער פּורים אויף ייִדיש, 2013
רעפּאָרטאַזש פֿון איציק גאָטעסמאַן

A Yiddish Purim in NYC 2013
Program hosted by Itzik Gottesman