רעצעפּטן
‫צונויפֿגעשטעלט פֿון שׂרה־רחל שעכטער

אַוואָקאַדעס זענען געשמאַק און געזונט, אָבער מע דאַרף וויסן ווי זיי אָפּצושיילן. דער גרינגסטער אופֿן: צעשנײַדט עס פֿון אויבן אַראָפּ, און דערנאָך פֿון רעכטס אויף לינקס. נעמט אַרויס דאָס קערל, און דערנאָך וועט איר דאָס שאָלעכץ גרינג קענען אַראָפּנעמען מיט די פֿינגער.

דרך־אַגבֿ, די קליינע, שוואַרצע "האַסס"־אַוואָקאַדעס זענען, געוויינטלעך, זאַפֿטיקער און מער באַטעמט ווי די גרויסע, גרינע קאַליפֿאָרניער אַוואָקאַדעס.

1/2 רויטע ציבעלע, צעשניטן אויף דינע רעפֿטלעך

1 טעפּל רויטער ווײַן־עסיק

2 "האַסס"־אַוואָקאַדעס, אין דינע רעפֿטלעך

1 לעפֿל איילבערט־בוימל

זאַלץ און שוואַרצער פֿעפֿער, לויט אײַער געשמאַק

רעצעפּטן
‫צונויפֿגעשטעלט פֿון שׂרה־רחל שעכטער


איך האָב לעצטנס געמאַכט דאָס מאכל פֿאַר מײַן משפּחה, ווי אַ בײַגעריכט צו ספּאַגעטי מיט פּאָמידאָרן־סאָוס, און במשך פֿון 10 מינוט, איז פֿון ביידע גאָרנישט געבליבן!
אויב איר ניצט פֿאַרפֿרוירענע אַרבעס, צעשמעלצט עס צו ערשט אין מיקראָכוואַלניק, אָדער בײַ דער שטוב־טעמפּעראַטור.

1/4 טעפּל צעהאַקטע ציבעלע
3 לעפֿל נישט־געזאַלצענע פּוטער
2 פֿונט (9. קילאָ) ספּאַרזשע
1/2 2 טעפּלעך גרינע אַרבעס
1/2 לעפֿעלע זאַלץ
1/4 לעפֿעלע שוואַרצער פֿעפֿער
3/4 טעפּל בלעטער באַזיליק אָדער פּעטרישקע

צעשנײַדט יעדעס ספּאַרזשע־שטענגל אויף 4 אָדער 5 שטיקלעך.
צעשמעלצט די פּוטער אין אַ גרויסער פּאַטעלניע איבער אַ מיטעלן פֿײַער. גיט אַרײַן די צעהאַקטע ציבעלע און מישט, ביז די ציבעלע ווערט ווייך, 3—4 מינוט.

רעצעפּטן
‫צונויפֿגעשטעלט פֿון שׂרה־רחל שעכטער


אויב עס גלוסט זיך אײַך אַ מאָל צוגרייטן אַן עלעגאַנט מאכל, מאַכט אַ פֿראַנצויזישע ציבעלע־זופּ. דאָס בעסטע ברויט אַרײַנצולייגן אין דער זופּ איז אַ שטריצל (איטאַליעניש אָדער פֿראַנצויזיש ברויט), אָבער איר קענט ניצן וואָסער ברויט איר ווילט.
די זופּ קאָכט מען, צום טייל, אין אַ הייסן אויוון; זײַט זשע זיכער, אַז די שיסעלעך אין וועלכער די זופּ באַקט זיך קענען אויסהאַלטן די היץ.


שפּריצבוימל
2 ציבעלעס, אין דינע רעפֿטלעך
1 לעפֿל נישט־געזאַלצענע פּוטער
1 לעפֿל בראָנפֿן
4 טעפּלעך פּאַרעווע ווייניק־געזאַלצענע יויך
זאַלץ און שוואַרצער פֿעפֿער, לויט אײַער געשמאַק
4 געדיכטע רעפֿטלעך שטריצל
1 טעפּל שווייצער קעז

באַשפּריצט אַ פּאַטעלניע מיט שפּריצבוימל און פּרעגלט די ציבעלע איבער אַ מיטעלן פֿײַער 15 מינוט, ביז עס ווערט ווייך און גאָלדן־ברוין. מישט אַרײַן די פּוטער

רעצעפּטן
‫צונויפֿגעשטעלט פֿון שׂרה־רחל שעכטער (ניו־יאָרק)

אַ גוט מאכל דאַרף נישט בלויז זײַן געשמאַק, נאָר שיין אויך. אַ דאַנק די קאַבאַקלעך און פּאָמידאָרן, איז דאָס ווײַטערדיקע הינדל־געקעכץ פֿול מיט קאָלירן — אַ מחיה צו קוקן אויף דעם!


3/4 טעפּל ראַזעווער קוסקוס

1 פֿונט רויע בייליק־קאָטלעטן אָן הויט אָדער ביינער

שוואַרצער פֿעפֿער, לויט אײַער געשמאַק

1 לעפֿל איילבערט־בוימל

1/2־1 טעפּלעך צעשניטענע ציבעלע

2 גרויסע ציינדלעך קנאָבל, צעהאַקט

1 לעפֿל פּאָמידאָרן־פּאַסטע

2 טעפּלעך צעהאַקטע פּאָמידאָרן

1/2 לעפֿעלע קעמיניק

1/2 לעפֿעלע צימערינג

2 טעפּלעך נאַהיט, אָפּגעגאָסן

רעצעפּטן
‫צונויפֿגעשטעלט פֿון שׂרה־רחל שעכטער

אויב איר ווייסט נישט ווי צוצוגרייטן בלעטערקרויט (kale), מעגט איר זיך אויסלערנען, ווײַל דאָס גרינס האָט אַ הויכן פּראָצענט בעטאַ־קאַראָטין, וויטאַמינען K און C, און קאַלציום. אַזוי ווי שפּינאַט, ווערן די בלעטער אָבער אײַנגעשרומפּן נאָכן קאָכן, הייסט עס, אַז צוויי גאַנצע בינטלעך וועלן סטײַען פֿאַר בלויז דרײַ אָדער פֿיר מענטשן.

2 בינטלעך בלעטערקרויט

2 לעפֿל איילבערט־בוימל

1 רויטע ציבעלע, אין דינע רעפֿטלעך

1 ציינדל קנאָבל, צעהאַקט

1/8 לעפֿעלע שאַרפֿע רויטע פֿעפֿער־שופּן

1 לעפֿל רויטער ווײַן־עסיק

1/4 לעפֿעלע זאַלץ

וואַרפֿט אַרויס די האַרטע טיילן פֿון דער בלעטערקרויט. פּאַרעט אָדער קאָכט אָפּ די אָפּגעריסענע בלעטער אין אַ צוגעדעקטן טאָפּ זודיק וואַסער, ביז זיי ווערן ווייך — בערך 5—6 מינוט. זיפּט אָפּ די בלעטער.

רעצעפּטן

דאָס פֿילעכץ פֿון וווּרשט איז אַ גאָלדענער אופֿן צו באַטעמען אַ רעצעפּט ווײַל עס גיט צו אַ סך בשׂמים און טעם צו די אַנדערע באַשטאַנדטיילן. טוט פּשוט אויס דאָס פּלאַסטישע "מענטעלע" פֿונעם וווּרשט, און צעברעקלט דאָס פֿילעכץ.

אויב איר עסט לעצטנס ווייניק וווּרשט, כּדי אויסצומײַדן פֿעטס און כאָלעסטעראָל, פּרוּווט אויס דעם רעצעפּט, וואָס באַניצט זיך מיט דעם רעלאַטיוו ווייניק־פֿעטיקן אינדיק־וווּרשט.

רעצעפּטן
‫צונויפֿגעשטעלט פֿון שׂרה־רחל שעכטער

ס׳איז אַן אַלטע טראַדיציע צו עסן קרעפּלעך סוכּות — בפֿרט אינעם זיבעטן טאָג, הושענא־רבה. אויב איר עסט נישט קיין פֿלייש, קענט איר די קרעפּלעך אָנפֿילן מיט געקאָכטע קאַשע אָדער קאַרטאָפֿל־פּירע. ווי עס זאָל נישט זײַן, פֿאַרגעסט נישט צוצוגעבן געפּרעגלטע ציבעלע!

3/4־1 טעפּלעך מעל

2 אייער

1/2 לעפֿעלע זאַלץ

3 לעפֿל בוימל

1 טעפּל צעמאָלן רינדערן פֿלייש

1 קליינע ציבעלע, צעריבן

1 זופּטאָפּ מיט געזאַלצן וואַסער אָדער הינדל־יויך

רעצעפּטן
‫צונויפֿגעשטעלט פֿון שׂרה־רחל שעכטער


לכּבֿוד ראָש־השנה, קאָמבינירט די צוויי טראַדיציעס — האָניק מיט עפּל — אין איין לעקעך.

2 טעפּלעך מעל
2 לעפֿעלעך באַקסאָדע
3/4 טעפּל צוקער
2 לעפֿעלעך צימערינג
1/8 לעפֿעלע מושקאַט
3 טעפּלעך צעריבענע עפּל
2 אייער
1/2־1 לעפֿעלעך וואַניל
3/4 טעפּל בוימל
1/3 טעפּל פּאַרעווער קרעם (non-dairy creamer)
1/2 טעפּל האָניק

הייצט אָן דעם אויוון אויף 325 גראַד (162 צעלזיוס). באַשמירט אַ קײַלעכדיקן בעקן אָדער צוויי ברויט־בעקנס מיט שפּריצבוימל.

רעצעפּטן
‫צונויפֿגעשטעלט פֿון שׂרה־רחל שעכטער

ניצט אויס די לעצטע זומערדיקע יאַגדעס פֿאַר דעם געשמאַקן קוגל, וואָס מע קען סערווירן ווי אַ בײַ־געריכט אָדער ווי אַ זיסן נאָכשפּײַז, מיט קרעם. וואַניל־שויטן קען מען קויפֿן אין די גרעסערע סופּערמערק, אָדער דורך דער אינטערנעץ.


4 טעפּלעך טרוסקאַפֿקעס

4 טעפּלעך אַפֿענעס (blueberries)

4 טעפּלעך אָזשענעס (blackberries)

4 טעפּלעך מאַלינעס

1 טעפּל + 2 לעפֿל צוקער

1/2 טעפּל וואַסער

1 שויט (pod) וואַניל, צעשניטן אויף דער לענג

1 חלה

6 לעפֿל נישט־געזאַלצענע פּוטער

1/2 לעפֿעלע צימערינג

נאָך יאַגדעס אָדער קרעם, אויב איר ווילט


רעצעפּטן
‫צונויפֿגעשטעלט פֿון שׂרה־רחל שעכטער (ניו־יאָרק)

אין אַמעריקע איז זייער פּאָפּולער דאָס מאכל creamed spinach, וואָס מיינט פּינקטלעך "שפּינאַט מיט שמאַנט", אָבער אין דעם ווײַטערדיקן רעצעפּט ניצט מען עפּעס מיט ווייניקער פֿעטס ווי שמאַנט: אויסגעדאַמפּטע מילעך (evaporated milk). זעט נישט צו פֿאַרפּלאָנטערן דאָס מיט קאָנדענסירטער מילעך, וואָס באַשטייט פֿון אַ סך מער צוקער.


20 אונצן (567 גראַם) פֿאַרפֿרוירענער צעשניטענער שפּינאַט, צעטאָפּעט

2 לעפֿעלעך איילבערט־בוימל

1/2 טעפּל צעהאַקטע ציבעלע

4 לעפֿעלעך מעל

1/2־1 טעפּלעך ווייניק־פֿעטיקע מילעך

1/2 טעפּל פּאַרעווע יויך

2 לעפֿל אויסגעדאַמפּטע מילך

1/8 לעפֿעלע מושקאַט

זאַלץ און שוואַרצער פֿעפֿער, לויט אײַער געשמאַק


רעצעפּטן
‫צונויפֿגעשטעלט פֿון שׂרה־רחל שעכטער

אַ דאַנק דער סמעטענע אין דעם רעצעפּט, דערמאָנט מיר דער קוכן אין די געשמאַקע געבעקסן פֿון דער "אַלטער היים". ווען איר גרייט עס צו, וואַרט ביז די פּוטער, אייער און סמעטענע זענען בײַ דער שטוב־טעמפּעראַטור.

שפּריצבוימל

1/2 טעפּל פּוטער

1/2־1 טעפּלעך צוקער

2 אייער

1 טעפּל ווייניק־פֿעטיקע סמעטענע

1 לעפֿעלע וואַניל

2 טעפּלעך מעל

1 לעפֿעלע באַקסאָדע

1 לעפֿעלע באַקפּודער

1/2 לעפֿעלע זאַלץ

1 לעפֿעלע צימערינג

3 צײַטיקע פֿערשקעס

1/2 טעפּל צעהאַקטע פּעקאַנען

רעצעפּטן
‫צונויפֿגעשטעלט פֿון שׂרה־רחל שעכטער

זומערצײַט איז אַ מחיה צו קאָכן מאָלצײַטן אויף אַ בראָט־אויוון (grill). ווי איר קענט זען פֿון דעם ווײַטערדיקן רעצעפּט, קען מען אויפֿן בראָט־אויוון צוגרייטן סײַ דאָס פֿלייש, סײַ די גרינסן, גייט דאָס קאָכן דעריבער אַ סך גיכער — און קיין טעפּ דאַרף מען נישט אָפּוואַשן!


2 ציינדלעך קנאָבל, צעקוועטשט

1/4 לעפֿעלע זאַלץ

שוואַרצער פֿעפֿער, לויט אײַער געשמאַק

1/2 טעפּל איילבערט־בוימל

1/2 טעפּל פּעטרישקע

די בלעטעלעך פֿון 6 צווײַגעלעך טימיאַן

1 הינדל (4 פֿונט אָדער 1.8 קילאָ)

2 קליינע הייפֿטלעך ווילדע ציקאָריע (radicchio)

4 פּאָרטאַבעלאָ־שוועמלעך